Jak komunikovat s Policií?

kdy volat policii a co říct?

Váš titul jde sem

o Jméno umělce